Bankowość internetowa

 KIRI BS 2012 System Bankowości Internetowej

 

 Warunkiem korzystania z KIRI jest posiadanie przez Klienta rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub rozliczeniowego oraz złożenie w Banku pisemnego wniosku i podpisanie Umowy.

pdfWniosek o dostęp do systemu bankowości internetowej KIRI BS – INDYWIDUALNI I ROLNICY

pdfWniosek o dostęp do systemu bankowości internetowej KIRI BS – FIRMY I INSTYTUCJE