Rachunek bieżący

Rachunek rozliczeniowy pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi rolników. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych. Otwierając rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym we Mstowie uzyskujecie Państwo możliwość: Swobodnego dysponowania środkami, Realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej, Uzyskania kredytu w […]