Oświadczenie Zarządu BS Mstów o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez KNF