Władze banku

Organami Banku Spółdzielczego są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

ANDRZEJ NOCUŃ – Prezes Zarządu Banku
TOMASZ SOJDA – Wiceprezes Zarządu Banku
GABRIELA KALOTA – Członek Zarządu Banku