Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku!

Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!


Zarówno Klienci Banku BPS jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zatrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Bank BPS jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl