W dniu 28.03.2018 nastąpi przerwa w dostępie do Bankowości Elektronicznej EBO spowodowana aktualizacją systemu. Przerwa potrwa od godziny 9:00 do godziny 12:00.

——-

Zarząd