Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy  o zmianie ustawy  o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika  lub płatnika od 1 stycznia 2020 r.  wprowadzone zostaną dodatkowe kontrole dotyczące komunikatów  kierowanych na rachunki urzędów skarbowych dotyczące:
1. formatu  przelewu podatkowego –  aby zapewnić właściwą identyfikację podmiotu oraz pozostałych atrybutów, umożliwiających automatyczne księgowanie wpłaty komunikaty do urzędów skarbowych  
Kontrola dotyczyć będzie  komunikatów wysyłanych na ,,stare” rachunki US i na mikrorachunki.

2. użycia  rachunków US – płatności, które mają datę realizacji do 31.12.2019 r. powinny być kierowane na obowiązujące   numery  rachunków bankowych urzędów skarbowych (wynikające z obwieszczenia MF z dnia 14 stycznia 2019 w sprawie wykazu numeru rachunków bankowych urzędów skarbowych).  

Płatności podatkowe za VAT, PIT, CIT z datą realizacji od 01.01.2020 r. powinny być przesyłane  na mikrorachunki podatkowe, nawet jeżeli dotyczą należności podatkowych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, np. wynikają z korekty deklaracji.


Dotychczasowe rachunki  bankowe  urzędów skarbowych dla PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem VAT-14) będą aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Od 01.01.2020 r. podatnicy powinni dokonywać płatności podatkowych na mikrorachunki podatkowe.


Rachunki bankowe  dla formularzy innych niż wymienione (np. PCC, SD, cło, akcyza, KP) pozostaną  bez zmian.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie