Reprezentatywny przykład – Kredyt Gotówkowy EKO-logiczny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,76% dla następujących założeń:

  • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 25000 PLN;
  • okres kredytowania60 miesięcy;
  • Równa rata miesięczna: 471,67PLN, łączna liczba rat: 60;
  • oprocentowanie kredytu: 4,99 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (zmienna stopa referencyjna NBP: 0,10 %) i marży Banku w wysokości 4,89%;
  • Całkowity koszt kredytu wynosi 4817,48 PLN, w którego skład wchodzą:
  1. odsetki w wysokości 3299,98 PLN;
  2. prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości1 247,50 PLN;
  3. pozostałe koszty(prowadzenie rachunku)270,00 PLN;
  • Całkowita kwota do zapłaty,  stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 29817,48 PLN.

 

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20-10-2020 r.