Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla Kredytu mieszkaniowego  Mój Dom:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,38% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 273 000 PLN, okres kredytowania: 315 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu 3,30% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (zmienna stopa referencyjna NBP: 0,10 %) i marży Banku w wysokości 3,20%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna:1 296,69 PLN, łączna liczba rat: 315.  Całkowity koszt kredytu 139771,34 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 135 457,34 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4095,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie lkredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 412 771,34 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 Powyższa kalkulacja została przeprowadzona na dzień 30.09.2020r.