Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla Kredytu mieszkaniowego  Mój Dom:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,84% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 240 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne kredytu 2,70% w skali roku –– na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 29.06.2021 r. oraz marża Banku w wysokości 2,49%, obowiązujące po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 101,01 PLN, łączna liczba rat: 300.  Całkowity koszt kredytu 94 122,94 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 90 303,94 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 600,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 334 122,94PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień  01.07.2021r na reprezentatywnym przykładzie.