Reprezentatywny przykład – Kredyt Gotówkowy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,71% dla następujących założeń:

  • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 15000 PLN;
  • okres kredytowania 36 miesięcy;
  • Równa rata miesięczna: 464,53PLN, łączna liczba rat: 36;
  • oprocentowanie kredytu: 7,20 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (zmienna stopa referencyjna NBP: 0,10 %) i marży Banku w wysokości 7,10%;
  • Całkowity koszt kredytu wynosi 2773,06 PLN, w którego skład wchodzą:
  1. odsetki w wysokości 1723,06 PLN;
  2. prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 1 050,00 PLN;
  3. pozostałe koszty zabezpieczenia 0 PLN;
  • Całkowita kwota do zapłaty,  stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17773,06 PLN.

 

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 30-09-2020 r.