• Post category:Kredyty

KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM”
może być wykorzystany na:

a) zakup działki budowlanej;

b) zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

c) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

d) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

e) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w     prawo odrębnej własności lokalu;

f) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

g) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;

h) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
– budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
– generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, oraz remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,
– zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

i) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
– budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
– generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;

j) zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

k) refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Podstawowe zalety

– okres kredytowania – od 2 lat do 30 lat – dzięki temu twoja rata nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu
– wymagany wkład własny w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%
– oprocentowanie-zmienne
– proste procedury-minimum formalności