• Post category:Kredyty

Kredyt obrotowy adresowany jest do firm, które potrzebują środków na finansowanie swoich bieżących wydatków. Warunki kredytowania są elastycznie dopasowywane do profilu firmy oraz specyfiki jego działalności. Sięgnij po kredyt spłacany w ratach. Dzięki niemu zyskasz więcej swobody w gospodarowaniu środkami finansowymi.

Podstawowe zalety

– korzystny produkt kredytowy mający charakter kredytu nieodnawialnego, który przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy
– oprocentowanie zmienne
– waluta PLN

Wymagania i przeznaczenie

Kredytobiorca: 
•    dla Klientów instytucjonalnych
•    dla jednostek prowadzących uproszczoną oraz pełną księgowość
•    dla Klientów Banku oraz jednostek, które mogą przedstawić historię rachunku z innego banku dla odpowiedniego okresu

Przeznaczenie:
•    na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
•    na spłatę zadłużenia zaciągniętego w innym banku

Kwota kredytu:  
•    zależy od obrotów i sald na rachunku bieżącym prowadzonym w Banku lub innym banku
•    wysokość kredytu powinna ściśle wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez Klienta

Waluta kredytu:    PLN

Wypłata środków:    

•    jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie kredytu
•    następuje po udokumentowaniu przez Klienta celowości wypłaty poprzez przedstawienie np. faktur itp.
•    dla dobrych Klientów Banku, terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec Banku istnieje możliwość wypłaty transzy, która nie przekracza 30% kwoty kredytu, z odstąpieniem od poprzedniego pkt

Okres kredytowania:    może zostać udzielony jako kredyt:
•    krótkoterminowy – do 1 roku – nie wymaga się przedstawienia prognoz finansowych
•    średnioterminowy – powyżej 1 roku do 3 lat

Spłata:  
•    jednorazowo lub w ratach miesięcznych lub kwartalnych, których terminy są dostosowane do cyklu obrotowego działalności Klienta oraz określane w umowie kredytowej
•    poprzez obciążenie rachunku bieżącego, na podstawie dyspozycji Klienta lub pełnomocnictwa lub
•    poprzez wpłatę gotówkową na rachunek bieżący

Zabezpieczenie:  
•    wszystkie formy wymienione w Instrukcji prawnych formy zabezpieczania wierzytelności, oraz dostosowanych do oceny zdolności kredytowej Klienta