Bankowość internetowa EBO


Przeznaczona jest dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych posiadających rachunek w Naszym Banku. Wystarczy złożyć stosowny wniosek i podpisać umowę na świadczenie takiej usługi.


logo_ebo

System bankowości internetowej EBO zapewnia klientom:

– wygodę i oszczędność czasu poprzez możliwość składania dyspozycji bez wychodzenia z domu
– prosty i przyjazny interfejs użytkownika
– nowoczesny i funkcjonalny wygląd
– dostęp do rachunku 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
– dostępność wersji mobilnej na smartfony i tablety
– brak opłat za korzystanie z systemu
– wbudowana pomoc
– możliwość kontaktu z Bankiem z poziomu konta
– poufność informacji i pewność zabezpieczeń
– hasło aktywacyjne dostarczane w poufnej kopercie lub za pomocą SMS
– karta kodów jednorazowych w formie papierowej, SMS-ów lub aplikacji na smartfona
– obsługa rachunków wirtualnych (klient Korporacyjny)
– przesyłanie powiadomień o zmianie salda na podany numer telefonu

ebo_mobileFunkcjonalności systemu:

– przeglądanie informacji o posiadanych produktach, kalendarz, przydatne porady
– proste przełączanie pomiędzy kontem osobisty a firmowym, bez konieczności przelogowania
– informacje o posiadanych rachunkach, saldzie, dostępnych środkach, limitach ustalonych dla danego konta i użytkownika
– możliwość nadania kontom, własnej przyjaznej nazwy
– przeglądanie historii rachunku
– wyszukiwanie operacji wg. ustawionych filtrów np. typu operacji, kwoty, daty księgowania, rachunku nadawcy lub odbiorcy
– tworzenie własnych zestawów filtrów
– pobieranie okresowych wyciągów dla konta
– eksport wyciągów do programów księgowych
– składanie dyspozycji przelewów krajowych Elixir i Sorbnet
– wykonywanie przelewów do ZUS
– wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych
– wykonywanie przelewów własnych (pomiędzy własnymi kontami)
– definiowanie przelewów z odroczonym terminem realizacji
– zarządzanie listą kontrahentów
– oznaczanie kontrahentów jako ulubionych i zaufanych (nie jest wówczas wymagany kod do podpisania przelewu)
– zarządzanie szablonami płatności
– tworzenie zleceń stałych
– drukowanie potwierdzenia wykonania przelewów oraz zapis do pliku pdf lub wysyłka na podany adres e-mail
– import przelewów z programów księgowych (w formacie Elixir-0, Videotel, Telekonto, Płatnik, XML, własny szablon definiowany przez Klienta)
– przeglądanie informacji o założonych lokatach
– zakładanie i zrywanie lokat
– przeglądanie informacji o posiadanych kartach płatniczych (limity, blokady, data ważności)
– przeglądanie historii karty płatniczej
– przeglądanie informacji o posiadanych kredytach
– doładowania telefonów komórkowych
– przeglądanie listy banków krajowych i zagranicznych
– wyszukiwanie urzędów skarbowych
– przeglądanie kursów walut