Powiadomienie SMS

Powiadomienie SMS –  w ramach systemu Powiadomienia SMS Bank oferujemy następujące usługi:

– przekazywanie informacji po każdej zmianie salda

pdfWniosek o dostęp do systemu Powiadamiania SMS