KARTA ? Logiczne, że się opłaca

Kartowa fortuna trwa od 1 października do 15 grudnia 2020 r. Kupon uprawniający do odbioru Nagrody w Loterii zostanie wysłany w kopercie razem z nową kartą