PROMOCYJNY KREDYT ŚWIĄTECZNY

kwota kredytu: od 4.000 do 45.000 zł

oprocentowanie:
do 10.000 zł – 6,5 %
pow.  10.000 zł – 6,0 %

prowizja  od 0% do 3%

okres – do 36 miesięcy

 

 Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,78%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 7 000 PLN; okres kredytowania: 36 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 6,50% w stosunku rocznym – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (zmienna stopa referencyjna NBP: 1.50 %) i marży Banku w wysokości 5%. Raty równe miesięczne: rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 214,54 PLN. Całkowity koszt kredytu 920,97 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 722,97 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 % od kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0 PLN, koszt prowadzenia rachunku przez cały okres kredytowania w wysokości 198,00 PLN.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 7 920,97 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej NBP, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla promocyjnego kredytu świątecznego na 15.11.2017r.

 

* 0 % prowizji obowiązuje dla nowych klientów, którzy zdecydują się założyć rachunek z kartą płatniczą i zadeklarują minimalny stały wpływ w wysokości 1 000,00 PLN przez kolejne 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty kredytu;

  1,50 % prowizji obowiązuje dla Klientów posiadających w BS Mstów rachunek ROR lub rachunek bieżący dla klientów instytucjonalnych z miesięcznymi stałymi wpływami co najmniej 500,00 PLN przez co najmniej 3 ostatnie miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz kartę płatniczą;

 3,00 % obowiązuje dla pozostałych Klientów

 

 

Szczegółowe informację pod numerem telefonu: 34 3284 111