Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym , do banków krajowych lub zagranicznych z polecenia Klientów za pośrednictwem Banku Zrzeszającego –Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata odbywa się dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT.

Podstawowe zalety:

  • niski koszt realizacji zleceń
  • bezpieczeństwo
  • jednolite standardy realizacji płatności w całym obszarze SEPA – dot. przelewów SEPA

Bank wykonuje transakcje w formie

  • przelewu SEPA
  • przelewu regulowanego
  • polecenia wypłatyJeżeli przekaz jest realizowany w innej walucie niż waluta rachunku do jego rozliczania stosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut obowiązujący w Banku w momencie przyjęcia przez Bank dyspozycji.

    Dopuszcza się możliwość indywidualnej negocjacji kursu walut na prośbę Zleceniodawcy przekazu.

    BIC Banku-SWIFT code POLUPLPR

 

pdf Wniosek do pobrania