• Post category:Rachunki

Rachunek rozliczeniowy pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi rolników. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Otwierając rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym we Mstowie uzyskujecie Państwo możliwość:

Swobodnego dysponowania środkami,
Realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
Uzyskania kredytu w rachunku bieżącym,
Dysponowania środkami poprzez bankowość internetową.