You are currently viewing Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy wypełniamy na ZUS PUE

Logowanie do ZUS PUE odbywa się poprzez PROFIL ZAUFANY (instrukcja wyrabiania profilu zaufanego dostępna jest TUTAJ )

 

Po zalogowaniu do ZUS PUE odnajdujemy odpowiednią zakładkę i wypełniamy wniosek: