• Post category:Kredyty

Kredyt Szybka Inwestycja to pewny i szybki rozwój dla Twojego przedsiębiorstwa.  Kredyt musi być wyraźnie związane z obecnym profilem prowadzonej działalności Klienta.

Wybierając kredyt Szybka Inwestycja zyskujesz:

– możliwość zakupu środków transportu
– zakup maszyn i urządzeń
– zakup nieruchomości
– możliwość wykupu środków trwałych w leasingu
– spłata kredytu inwestycyjnego  w innym banku
– minimalna kwota kredytu 10.000 zł.
– szybka decyzja kredytowa.

Wymagania

Kredytobiorca:  
•    Klient prowadzący nieprzerwanie działalność od co najmniej 24 miesięcy,
•    posiada w Banku rachunek bieżący, lub zobowiąże się do jego otwarcia,
•    przeprowadza lub zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek w wysokości powyżej 50% przychodów z prowadzonej działalności.

Przeznaczenie:    finansowanie inwestycji związanych z:
•    zakupem środków transportu
•    zakupem maszyn i urządzeń
•    zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
•    zakupem nieruchomości
•    refinansowaniem nakładów poniesionych w w/w punktach w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego
•    spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
•    wykupem środków trwałych z leasingu
•    (kredytowaniu podlegają ; nowe środki trwałe, lub używane co najwyżej 10 lat)

Kwota kredytu:  
•    min 10 000 PLN
•    max 300 000 PLN
•    nie wymaga się przedstawiania przez Klienta prognoz finansowych ani biznes planu na okres kredytowania

Wkład własny:  
•    min 20% wartości netto nabywanego składnika majątku trwałego

Okres kredytowania:  
•    do 10 lat
•    dopuszczalna karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Karencja nie może wydłużyć okresu kredytowania

Wykorzystanie kredytu: 
•    w formie bezgotówkowej,
•    stawiany do dyspozycji jednorazowo lub w transzach

Spłata:  
w malejących ratach miesięcznych lub kwartalnych

Zabezpieczenie:  
1.    obligatoryjną formą prawnego zabezpieczenia wierzytelności są:
– w przypadku zakupu maszyn i urządzeń lub innego środka trwałego – zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na rzecz ruchomej będącej przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
– w przypadku zakupu nieruchomości – hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (z towarzystwa akceptowanego przez Bank)
2.    weksel własny in blanco Kredytobiorcy;
3.    pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank
4.    w zależności od oceny zdolności kredytowej Bank może przyjąć dodatkowe zabezpieczenia