Sieć terminali płatniczych Planet Pay to nowoczesny wymiar akceptacji płatności bezgotówkowych. Oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie akceptacji kart płatniczych Visa, Mastercard oraz transakcji BLIK w terminalach płatniczych wszędzie tam, gdzie ważne jest szybkie i bezpieczne przyjmowanie płatności bezgotówkowych.

 

 

Jak to działa

Schemat przebiegu autoryzacji i rozliczania transakcji

W momencie, w którym posiadacz karty – klient decyduje się jej użyć w punkcie akceptanta zachodzi proces angażujący wiele jednostek. W tym procesie uczestniczy Planet Pay oraz akceptant. Proces ten ma na celu sprawdzenie w banku, który wydał kartę dla klienta, czy ilość środków niezbędna do dokonania zakupu znajduje się na jego koncie. Otrzymanie autoryzacji oznacza, że sprzedaż może zostać zrealizowana.

Słowniczek

– Posiadacz karty – konsument używający karty w punktach handlowo-usługowych
– Akceptant – punkty usługowo-handlowe przyjmujące płatności realizowane kartą płatniczą
– Bank wydawca karty – bank, który wydał kartę swojemu klientowi
– Agent rozliczeniowy – instytucje bankowe bądź też inne podmioty, które mają podpisaną umowę z akceptantem o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, prowadzą rozliczenie transakcji pomiędzy bankiem a akceptantem
– Organizacja płatnicza – określa zasady przyjmowania i rozliczania kart płatniczych, dostarcza infrastrukturę oraz systemy poprzez które podmioty (banki oraz członkowie) wydają karty z logo organizacji
– Interchange fee – jest to opłata, którą agent rozliczeniowy uiszcza na rzecz banku wydawcy karty w momencie, w którym zachodzi transakcja pomiędzy posiadaczem karty a akceptantem

 

DLACZEGO WARTO ?

1. NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie transakcje są stale monitorowane oraz przetwarzane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. Certyfikat PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard, jest to certyfikat wydawany corocznie przez IBM Polska. Stanowi on potwierdzenie, że spełniamy wszystkie wymogi bezpieczeństwa w zakresie płatności kartowych. Certyfikat ten stanowi gwarancję dla Klientów korzystających z kart płatniczych, że ich dane kartowe są bezpieczne.

 

2. SZYBKA INSTALACJA TERMINALA
Oferujemy jeden z najkrótszych czasów instalacji na rynku. Po podpisaniu umowy nasz serwisant przyjedzie, zainstaluje terminal i przeszkoli Cię z jego obsługi.
Potrzebujesz terminala na już? Skorzystaj z opcji ekspresowej instalacji i już jutro akceptuj płatności kartą.

 

3. BEZPŁATNY ZESTAW MARKETINGOWY
Chcemy, aby Państwa punkt był widoczny dla posiadacza karty, dlatego przekażemy Państwu zestaw marketingowy do oznakowania punktu oraz Quick Manual, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące akceptowanych kart płatniczych.

 

4. BEZPŁATNE SZKOLENIE
W związku z chęcią utrzymania jak największego poziomu usług gwarantujemy bezpłatne pierwsze szkolenie Państwa personelu z obsługi terminala POS w lokalizacjach w których mają zostać zainstalowane urządzenia.

 

5. KRÓTKI CZAS ROZLICZEŃ TRANSAKCJI
Aby mieli Państwo jak największy komfort w otrzymaniu środków z przeprowadzonych przy uzyciu kart transakcji, przekazujemy należności z tego tytułu na wskazany rachunek bankowy w trybie D+1 (dzień po rozliczeniu terminala)

 

6. ROZLICZENIE NA WSKAZANY RACHUNEK
Oferujemy możliwość przekazywania należności z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu kart na wskazany rachunek bankowy. rachunek ten może być prowadzony w dowolnym banku. Co wiecej, do każdego terminala płatniczego istnieje możliwość przypisania oddzielnego numeru rachunku.

 

7. WSPARCIE SERWISOWE
Ponieważ zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dla Państwa zapewnienie ciągłości działania terminala, gwarantujemy serwis terminali w 48h od chwili zarejestrowania zgłoszenia (w przypadku braku możliwości usuniecia awarii urządzenia w sposób zdalny, następuje wymiana terminala w ciągu 48h od momentu zgłoszenia).

 

 

Wybierz swój terminal płatniczy

Terminale płatnicze obsługują nowoczesne i szybkie płatności zbliżeniowe, akceptują wszystkie rodzaje kart płatniczych Visa, Mastercard i transakcje BLIK oraz posiadają oraz posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Wybierz swój terminal płatniczy, który będzie odpowiadać potrzebom Twojej firmy.

 

 

AKTUALNA PROMOCJA

Terminal płatniczy za 0 zł przez 12 miesięcy

Jak otrzymać terminal w ramach promocji:

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który do tej pory nie przyjmował płatności bezgotówkowych możesz otrzymać terminal w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.
Nie poniesiesz kosztów związanych z instalacją terminala oraz prowizją za transakcje bezgotówkowe przez 12 miesięcy. Zwolnienie z opłat za obsługę transakcji na terminalu płatniczym wykonanych kartami Visa, Mastercard do obrotu nie większego niż 100.000 zł rocznie na jednym terminalu przez 12 miesięcy.

 

Pytania oraz zamówienia terminali prosimy kierować na adres mailowy:

rozliczenia-bs.mstow@bankbps.pl

lub telefonicznie: tel. 34 3295 023