You are currently viewing Wniosek 500+ dostępny w bankowości internetowej

Wnioski na nowy okres można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną poprzez portal bankowości EBO eBank Online.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek należy zalogować się do systemu bankowości internetowej EBO i z głównego menu wybrać zakładkę „Wnioski”, a następnie „Wnioski rządowe”.

W tym miejscu w Bankowości Internetowej EBO można wysłać nowy wniosek lub podejrzeć wcześniej wysłane.

Użytkownik może także sprawdzić status wysłanego wniosku:

„Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

„Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Do wniosku można załączyć dokumenty w formie skanu: PDF, JPG lub PNG.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest szczegółowy informator, w którym wyjaśnione zostało jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku w Programie Rodzina 500 plus.