Wartości wskaźników referencyjnych
obowiązujących w danym kwartale

 

IV kwartał 2022 –   7,18%   (WIBOR 3M z dnia 29.09.2022 r.)

III kwartał 2022 –   7,05%   (WIBOR 3M z dnia 29.06.2022 r.)
II kwartał 2022 –   4,74%   (WIBOR 3M z dnia 30.03.2022 r.)
I kwartał 2022 –   2,51%   (WIBOR 3M z dnia 30.12.2021 r.)
IV kwartał 2021 – 0,24%  (WIBOR 3M z dnia 29.09.2021 r.)
III kwartał 2021 – 0,21%  (WIBOR 3M z dnia 29.06.2021 r.)

 

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate):

  •  stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
  • wskaźnik referencyjny jest opracowywany według przyjętej przez GPW Benchmark S.A .metody pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a szczegóły dotyczące metody opracowania wskaźnika referencyjnego publikowane są na stronie https://gpwbenchmark.pl/
  • GPW Benchmark S.A. jako podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez GPW Benchmark S.A. na jego stronie internetowej pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/
  • zgodnie z opublikowaną przez GPW Benchmark S.A. informacją ogólną w zakresie procesu zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego dokonanie takiej zmiany przez GPW Benchmark S.A. poprzedza proces konsultacji publicznych, w ramach których GPW Benchmark S.A. określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego dla GPW Benchmark S.A. może być przykładowo konieczność dostosowania metody opracowywania wskaźnika referencyjnego do wymogów Rozporządzenia BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej.
  • Bank Spółdzielczy we Mstowie realizując zapisy art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 opracował plan awaryjny na wypadek istotnych zmian wskaźnika referencyjnego lub w związku z zaprzestaniem opracowania wskaźnika.