You are currently viewing Zawiadomienie o planowanym połączeniu

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK oraz Bank Spółdzielczy we Mstowie i Bank Spółdzielczy w Żytnie niniejszym zawiadamiają Szanownych   Klientów, w trybie określonym w art. 124d ustawy Prawo bankowe, że Banki: Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK z siedzibą w Poczesnej, Bank Spółdzielczy w Żytnie z siedzibą w Żytnie i Bank Spółdzielczy we Mstowie z siedzibą we Mstowie podjęły uchwały o połączeniu się na dzień 31 grudnia 2021r.

Na Bankach biorących udział w procesie połączenia spoczywa ustawowy obowiązek powiadomienia podmiotów wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji o zamiarze połączenia się Banków.

Połączone Banki stworzą silną instytucję finansową, która będzie mogła zaoferować swoim Klientom różnorodną gamę produktów bankowych i usług finansowych. Zwiększą się również możliwości wsparcia finansowego firm działających na terenie działania połączonego Banku.

Przeprowadzenie procesu łączeniowego pozwoli nam także na zwiększenie konkurencyjnej pozycji Banku na rynku usług finansowych poprzez zoptymalizowanie procesów zarządzania oraz wzrost efektywności realizowanych zadań.

 

Z poważaniem

ZARZĄD BANKU