You are currently viewing Zawiadomienie o przynależności członków do Grup Członkowskich

Szanowni Członkowie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej !!!

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego  JURA BANK  z siedzibą w Poczesnej

uprzejmie zawiadamia, że Rada Nadzorcza Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK  uchwałą nr 2/2022 z dnia 16.03.2022r. dokonała  ustalenia  następujących   Grup Członkowskich  :

  1. Grupa Członkowska w Poczesnej, do której przynależą Członkowie mający miejsce zamieszkania w miejscowościach  przyporządkowanych  administracyjnie do Gminy Poczesna, Miasta i Gminy Olsztyn, Gminy Kamienica Polska oraz w miejscowościach zamieszkania  poza tymi Gminami  figurujący w rejestrach członków  Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK w dniu 31.12.2021r.
  2. Grupa Członkowska we Mstowie, do której przynależą Członkowie mający miejsce zamieszkania w miejscowościach przyporządkowanych administracyjnie do Gminy Mstów oraz w miejscowościach  zamieszkania poza tą Gminą  figurujący  w rejestrach  członków  Banku Spółdzielczego we Mstowie w dniu 31.12.2021r.
  3. Grupa Członkowska w Żytnie , do której przynależą Członkowie mający miejsce zamieszkania w miejscowościach  przyporządkowanych administracyjnie do Gminy Żytno, Gminy Gidle i Gminy Kobiele Wielkie oraz w miejscowościach  zamieszkania poza tymi Gminami figurujący w rejestrach członków Banku Spółdzielczego w Żytnie w dniu 31.12.2021r.

 

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK