You are currently viewing Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich 

Szanowni Członkowie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej !!!

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego  JURA BANK  z siedzibą w Poczesnej uprzejmie zawiadamia, że :

  1. Zebranie Grupy Członkowskiej w Poczesnej, którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania  na terenie Gminy Poczesna  , Gminy Kamienica Polska , Miasta i Gminy Olsztyn   oraz poza tymi Gminami , którzy w dniu 31.12.2021r. figurowali w rejestrze członków  Częstochowskiego  Banku Spółdzielczego JURA BANK , odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022r. o godzinie 16,00  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Poczesnej  ,ul. Modrzewiowa  3
  2. Zebranie Grupy Członkowskiej we Mstowie, którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania  na terenie Gminy Mstów   oraz poza tą Gminą ,  którzy w dniu 31.12.2021r. figurowali w rejestrze członków  Banku Spółdzielczego we Mstowie ,  odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022r.  o godzinie 16,00  w Gminnym Ośrodku Kultury  we Mstowie,  ul. Plac Mickiewicza 17 ( wejście od ul. Częstochowskiej)  .
  3. Zebranie Grupy Członkowskiej w Żytnie , którą tworzą członkowie mający miejsce zamieszkania  na terenie Gminy Żytno, Gminy Gidle , Gminy Kobiele Wielkie   oraz poza tymi  Gminami ,  którzy w dniu 31.12.2021r. figurowali w rejestrze członków  Banku Spółdzielczego w Żytnie , odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022r.  o godzinie 16,00  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Silnicy 77 gm. Żytno.

Proponowany porządek obrad  Zebrań Grup Członkowskich :

1)         Otwarcie Zebrania .

2)         Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.

3)         Przyjęcie  Regulaminu  Zebrania Grupy Członkowskiej i porządku obrad.

4)         Sprawozdanie z działalności  Zarządów i Rad Nadzorczych   za 2021r.:

  1. a) Banku Spółdzielczego w Żytnie –  na Zebraniu Grupy Członkowskiej w Żytnie ,
  2. b) Banku Spółdzielczego we Mstowie – na Zebraniu Grupy Członkowskiej we Mstowie
  3. c) Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK  – na Zebraniu Grupy Członkowskiej w Poczesnej.

5)         Przedstawienie przez Zarząd JURA BANKU projektów uchwał na najbliższe  Zebranie Przedstawicieli.

6)         Złożenie informacji  o realizacji  uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

7)         Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

8)         Przeprowadzenie  wyboru przedstawicieli Grup Członkowskich  na Zebranie Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej, na kadencję 2022-2026.

9)         Podjęcie uchwał i wniosków.

10)       Zakończenie  obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniach .

Zarząd Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK