You are currently viewing Zebranie Grup Członkowskich 27.09.2021 r.

Zawiadamiamy, że Uchwałą Zarządu 74/2021 z dn. 14.09.2021r. zwołuje połączone zebranie dla czterech Grup Członkowskich na dzień 27 września 2021r. o godz. 09:30.

W trosce o bezpieczeństwo Pracowników Banku i Państwa, Zarząd przyjął, że Zebrania Grup Członkowskich zorganizowanę będą w formie jednego zebrania stacjonarnego dla czterech Grup Członkowskich z ograniczeniem do 2 ( dwóch ) Członków.

W Zebraniu Stacjonarnym wezmą udział wyłącznie Członkowie Banku zgłoszeni do objęcia funkcji Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Pozostali Członkowie wezmą udział w formie zdalnej poprzez wypełnienie i przesłanie karty uczestnictwa zdalnego w zakresie spraw objętych porządkiem obrad:

– drogą korespondencyjną na adres Banku lub,

– przesyłanie scanu na adres mailowy Banku (centrala-bs.mstow@bankbps.pl) lub,

– dostarczenie bezpośrednio do Centrali Banku lub Punktu Obsługi Klienta na Pl. A. Mickiewicza 26

w terminie do 27.09.2021r. do godziny 09:00.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie obrad.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
  • Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym zgłoszenie wniosków i opinii w tych sprawach.
  • Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli.
  • Zakończenie.

Prosimy uprzejmie o wypełnienie karty uczestnictwa zdalnego i przekazanie do Banku w dowolny sposób opisany powyżej.

Materiały na zebranie grup członkowskich 27-09-2021 r.