You are currently viewing Zebranie Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej 28.06.2022 r.

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia, że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w poczesnej w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 10:30 (I termin) oraz w dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 (II termin), w Cielętnikach ul. Ogrodowa 10, gmina Dąbrowa Zielona w Sali konferencyjnej Dworu Cielętniki.

Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli