You are currently viewing Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego we Mstowie 18.10.2021 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie zawiadamia, że zgodnie § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego, zwołuje na dzień:

18 października 2021r. (poniedziałek) godz. 10:00 (I termin) lub w przypadku braku quorum
18 października 2021r. (poniedziałek) godz. 10:30 (II termin)

w Sali Weselnej „Nowy Świat” w Mstowie przy ul. Ogrodowej 10.

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego we Mstowie
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu i porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14.06.2021r.
 7. Przedstawienie stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawie połączenia banków.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Częstochowskim Bankiem Spółdzielczym JURA BANK z siedzibą w Poczesnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
BS MSTÓW