Zarząd zwołuje na dzień 29.06.2017r. Zebranie przedstawicieli oraz organizuje zebrania grup członkowskich według harmonogramu i porządku obrad jak poniżej.