You are currently viewing Zmiana bankowości internetowej – harmonogram

W związku z procedura łączenia banków ulega zmianie również bankowość internetowa, poniżej przesyłamy harmonogram.

Harmonogram zmian w bankowości internetowej

Od 20.06.2022 r. do 30.06.2022 r. – wyłączenie EBO TOKEN PRO – metody autoryzacji, pozostawienie tylko SMS.

Po 30.06.2022 r. Logowanie do bankowości ebo.bsmstow.pl tylko poprzez LOGIN + HASŁO+ kod SMS

Autoryzacja przelewów / paczek przelewów tylko poprzez SMS

Od 1 lipca 2022 r. – migracja do NOWEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ