You are currently viewing Zmiana dystrybucji kart płatniczych

Uprzejmie informujemy, iż w celu podniesienia jakości świadczonych usług przez Bank Spółdzielczy we Mstowie, nastąpi zmiana w sposobie dystrybucji kart debetowych.

Począwszy od dnia 06.06.2016 r. nowo wydawane karty, a także karty wznowione po tej dacie, przesyłane będą bezpośrednio na adres korespondencyjny Użytkownika karty.

Oznacza to, że Klient otrzyma za pośrednictwem Poczty Polskiej dwie koperty: jedną z kartą, a drugą z kodem PIN (przesyłki nadejdą w różnym czasie).

W celu zachowania bezpieczeństwa wysyłane karty będą nieaktywne.

Aktywacji karty będzie można dokonać w następujący sposób:

Aktywacja kart nowych:

1)      za pośrednictwem infolinii Banku BPS S.A.

2)      za pośrednictwem portalu kartowego,

3)      w placówce Banku Spółdzielczego we Mstowie.

Aktywacja kart wznowionych:

1)      za pośrednictwem infolinii Banku BPS S.A.

2)      za pośrednictwem portalu kartowego,

3)      w placówce Banku Spółdzielczego we Mstowie,

4)      poprzez dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie.