You are currently viewing Zmiana stóp procentowych z dnia 03.11.2021 r.

Bank Spółdzielczy we Mstowie informuje, że w dniu 3.11.2021r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokości bazowych stóp procentowych od dnia 4 listopada 2021roku przyjmują następujące wartości:

  • stopa referencyjna: 1,25% w skali rocznej (poprzednio 0,50%)
  • stopa lombardowa: 1,75% w skali rocznej (poprzednio 1,00%)
  • stopa redyskonta weksli: 1,30% w skali rocznej (poprzednio 0,51%)
  • stopa dyskontowa weksli: 1,35% w skali rocznej (poprzednio 0,52%)

W praktyce decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że od dnia 04.11.2021r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,75 pp.

Z dniem 04 listopada 2021 r. zmianie ulega również wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, które przyjmują następujące wartości:

  • maksymalne odsetki kapitałowe: 9,50%
  • maksymalne odsetki za opóźnienie: 13,50%

W przypadku Pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki lub telefonicznie.

Bank Spółdzielczy  we Mstowie