You are currently viewing Zmiana stóp procentowych z dnia 05.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2021r., na podstawie dokonanego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego we Mstowie z siedzibą we Mstowie, ul. Gminna 14/2, 42-244 Mstów z Częstochowskim Bankiem Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej, ul. Bankowa 1, 42-262 Poczesna oraz  Bankiem Spółdzielczym w Żytnie z siedzibą w Żytnie, ul. Marii Konopnickiej 95, 97-532 Żytno.

W wyniku połączenia Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK stał się następcą prawnym Banku Spółdzielczego w Żytnie oraz Banku Spółdzielczego we Mstowie.

Połączone banki działają teraz pod nazwą Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK. Bank Spółdzielczy we Mstowie jest Oddziałem Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK we Mstowie.

 Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK Oddział we Mstowie informuje, że w dniu 05.01.2022r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokości bazowych stóp procentowych od dnia 05 stycznia 2022 roku przyjmują następujące wartości:

  • stopa referencyjna: 2,25% w skali rocznej (poprzednio 1,75%)
  • stopa lombardowa: 2,75% w skali rocznej (poprzednio 2,25%)
  • stopa redyskonta weksli: 2,30% w skali rocznej (poprzednio 1,80%)

W praktyce decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że od dnia 05.01.2022r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,50 pp.

Z dniem 05 stycznia 2022 r. zmianie ulega również wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, które przyjmują następujące wartości:

  • maksymalne odsetki kapitałowe: 11,50%
  • maksymalne odsetki za opóźnienie: 15,50%

W przypadku Pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.

Częstochowski Bank Spółdzielczy

JURA BANK Oddział we Mstowie