You are currently viewing Zmiana stóp procentowych z dnia 08.02.2022 r.

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK Oddział we Mstowie informuje, że w dniu 08.02.2022r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokości bazowych stóp procentowych od dnia 09 lutego 2022 roku przyjmują następujące wartości:

  • stopa referencyjna: 2,75% w skali rocznej (poprzednio 2,25%)
  • stopa lombardowa: 3,25% w skali rocznej (poprzednio 2,75%)
  • stopa redyskonta weksli: 2,80% w skali rocznej (poprzednio 2,30%)

W praktyce decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że od dnia 09.02.2022r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,50 pp.

Z dniem 09 luty 2022 r. zmianie ulega również wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, które przyjmują następujące wartości:

  • maksymalne odsetki kapitałowe: 12,50%
  • maksymalne odsetki za opóźnienie: 16,50%

W przypadku Pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK Oddział we Mstowie