You are currently viewing Zmiana stóp procentowych z dnia 08.03.2022 r.

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK Oddział we Mstowie informuje, że w dniu 08.03.2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokości bazowych stóp procentowych od dnia 09 marca 2022 roku przyjmują następujące wartości:

  • stopa referencyjna: 3,50% w skali rocznej (poprzednio 2,75%)
  • stopa lombardowa: 4,00% w skali rocznej (poprzednio 3,25%)
  • stopa redyskonta weksli: 3,55% w skali rocznej (poprzednio 2,80%)

W praktyce decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że od dnia 09.03.2022r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,75 pp.

Z dniem 09 luty 2022 r. zmianie ulega również wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, które przyjmują następujące wartości:

  • maksymalne odsetki kapitałowe: 14,00%
  • maksymalne odsetki za opóźnienie: 18,00%

W przypadku Pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK Oddział we Mstowie