You are currently viewing Zmiana stóp procentowych z dnia 08.06.2022 r.

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK Oddział we Mstowie informuje, że w dniu 08.06.2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

 

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokości bazowych stóp procentowych od dnia 9 czerwca 2022 roku przyjmują następujące wartości:

  • stopa referencyjna: 6,00% w skali rocznej (poprzednio 5,25%)
  • stopa lombardowa: 6,50% w skali rocznej (poprzednio 5,75%)
  • stopa redyskonta weksli: 6,05% w skali rocznej (poprzednio 5,30%)

 

W praktyce decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że od dnia 09.06.2022 r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,75 pp.

 

Z dniem 9 czerwca 2022 r. zmianie ulega również wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, które przyjmują następujące wartości:

  • maksymalne odsetki kapitałowe: 19,00%
  • maksymalne odsetki za opóźnienie: 23,00%

W przypadku Pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy nowy harmonogram spłat wg nowej stawki oprocentowania.

 

Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK Oddział we Mstowie