You are currently viewing Zmiana stóp procentowych z dnia 08.11.2021 r.

Bank Spółdzielczy we Mstowie informuje, że w dniu 8.12.2021r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokości bazowych stóp procentowych od dnia 9 grudnia 2021roku przyjmują następujące wartości:

  • stopa referencyjna: 1,75% w skali rocznej (poprzednio 1,25%)
  • stopa lombardowa: 2,25% w skali rocznej (poprzednio 1,75%)
  • stopa redyskonta weksli: 1,80% w skali rocznej (poprzednio 1,30%)
  • stopa dyskontowa weksli: 1,85% w skali rocznej (poprzednio 1,35%)

W praktyce decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że od dnia 09.12.2021r. oprocentowanie kredytów, dla których oprocentowanie stanowi suma stopy referencyjnej NBP i marży Banku, ulega podwyższeniu o 0,50 pp.

Z dniem 09 grudnia 2021 r. zmianie ulega również wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, które przyjmują następujące wartości:

  • maksymalne odsetki kapitałowe: 10,50%
  • maksymalne odsetki za opóźnienie: 14,50%

W przypadku Pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.