You are currently viewing Zmiana stopy procentowej przez RPP

Bank Spółdzielczy we Mstowie informuje, że w dniu 6.10.2021r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej wysokości bazowych stóp procentowych od dnia 7 października 2021 roku przyjmują następujące wartości:

  • stopa referencyjna: 0,50% w skali rocznej (poprzednio 0,10%)
  • stopa lombardowa: 1,00% w skali rocznej (poprzednio 0,50%)
  • stopa redyskonta weksli: 0,51% w skali rocznej (poprzednio 0,11%)
  • stopa dyskontowa weksli: 0,52% w skali rocznej (poprzednio 0,12%)

Decyzja RPP oznacza, że z dniem 07 października 2021 r. zmianie ulega wysokość maksymalnego oprocentowania, tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie, które przyjmują następujące wartości:

  • maksymalne odsetki kapitałowe: 8%
  • maksymalne odsetki za opóźnienie: 12%

W praktyce decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza wzrost oprocentowania o 0,40 p.p.
dla Klientów posiadających kredyty oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

W związku z powyższym harmonogramy spłat kredytów wg nowej stawki oprocentowania zostaną przekazany kanałem dystrybucji informacji określonym przez poszczególnego klienta.

W przypadku Pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z placówką Banku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki lub telefonicznie.

Zarząd Banku Spółdzielczego
we Mstowie