You are currently viewing Zmiany w płatnościach kartą przez internet

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się sposób potwierdzania transakcji internetowych kartami!

W celu dokonania płatności internetowych kartą będzie wymagane dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN, który jest ustalany przez Klienta jednorazowo na portalu kartowym Kartosfera.

Przypominamy, aby ustawić PIN ! Niewprowadzenie kodu PIN uniemożliwi zrealizowania płatności kartą dla transakcji internetowych.


Jak ustawić kod PIN na portalu Kartosfera?

  1. Zaloguj się na portal www.kartosfera.pl
  2. Wejdź w zakładkę 3D Secure.
  3. Wprowadź wybrany przez siebie 4-cyforwy kod PIN
  4. Potwierdź przyciskiem Akceptuj
  5. Wprowadź jednorazowy kod SMS
  6. Kliknij Potwierdź

Kod PIN do transakcji internetowych nadaje się raz i obowiązuje on dla wszystkich kart. Kod PIN do transakcji internetowych można zmienić w dowolnym momencie.