W związku ze obniżeniem stóp procentowych NBP przez RPP w dniu 08.04.2020, Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie podjął uchwałę 52/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w “Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego we Mstowie”

Aktualna Tabela dostępna jest pod linkiem: Aktualna Tabela