W związku ze obniżeniem stóp procentowych NBP przez RPP w dniu 29.05.2020, Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie podjął uchwałę 59/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w “Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego we Mstowie”

Aktualna Tabela dostępna jest pod linkiem: Aktualna Tabela