W związku ze spadkiem stóp procentowych NBP Zarząd Banku Spółdzielczego we Mstowie podjął uchwałę 40/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego we Mstowie”

Aktualna Tabela dostępna jest pod linkiem: Aktualna Tabela