Bank Spółdzielczy we Mstowie zawiadamia, że od 10.09.2020r. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe”

Bank od wielu lat nie podnosił podstawowych prowizji związanych z prowadzeniem rachunku. Bank w tym czasie koncentrował się na udoskonalaniu swoich usług, głównie bankowość elektroniczna.

 

Najważniejsze zmiany w Taryfie to:

Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe